PROFILAKTYKA

Każda kobieta powinna regularnie kontrolować stan swojego zdrowia. Profilaktyczne wizyty u ginekologa umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i chorób, co skraca leczenie i często zwiększa jego skuteczność. Kobieta powinna zgłaszać się na badanie, w którego skład powinna wchodzić cytologia oraz badanie palpacyjne piersi przynajmniej raz w roku.

 

Badania profilaktyczne to badania lekarskie zarówno o charakterze podmiotowym (wywiad lekarski), jak i przedmiotowym. Badanie przedmiotowe przebiega w kilku etapach: oględziny sromu i okolicy krocza,oględziny ściany pochwy oraz tarczy szyjki macicy. W trakcie badania wziernikiem lekarz pobiera także rozmazy z pochwy i szyjki macicy, aby wykonać badania cytologiczne. Po wyjęciu wziernika, ginekolog rozpoczyna badanie zestawione (wewnętrzne) oraz badanie położenia macicy. W tym badaniu wyczuwalne są też jajniki i jajowody.

Następnie lekarz przeprowadza badanie gruczołów piersiowych.

 

Cytologia to najbardziej popularne badanie przesiewowe związane z profilaktyką najczęstszego nowotworu złośliwego narządu rodnego – raka szyjki macicy, by miało właściwą wartość diagnostyczną i przyniosło kobiecie pożytek, wymaga spełnienia kilku warunków.

 

Winno być wykonywane u kobiety aktualnie nie krwawiącej, bez dużych zmian zapalnych, które unieczytelniają obraz cytologiczny. Pojawienie się objawów, mogących nasuwać przypuszczenie o istniejącym stanie zapalnym narządu rodnego powinno stać się impulsem do wizyty u ginekologa, mającej na celu diagnostykę i leczenie zapalenia. Dopiero po jego wyleczeniu należy wykonać badanie cytologiczne.

 

Idealny moment cyklu do pobrania wymazu cytologicznego to 3-5 dzień od zakończenia krwawienia miesięcznego. Jeśli nie da się inaczej zaplanować wizyty, badanie można pobrać w innym momencie cyklu. Należy powstrzymać się od współżycia i irygacji dopochwowych przez 4 dni poprzedzające badanie. W czasie 7 dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych (wyjątkiem jest hormonalne przygotowanie do cytologii kobiety w wieku pomenopauzalnym i kobieta w ciąży przyjmująca zmikronizowany progesteron w postaci tabletek dopochwowych). Stosowanie dopochwowego pierścienia antykoncepcyjnego nie utrudnia badania i nie należy go wyjmować przed wizytą u lekarza.

 

W przypadku kobiety w wieku  pomenopauzalnym w wyniku niskiego poziomu estrogenów we krwi dochodzi do zmian zanikowych w narządzie rodnym. Zmiany te dotyczą również jego błon śluzowych. . Dlatego cytologia pobrana u takiej kobiety bez specjalnego przygotowania, ze względu na dominację zmian zanikowych komórek nabłonka, ma znacznie zmniejszoną wartość diagnostyczną.

 

Przygotowanie polega na przyjmowaniu dopochwowo przez 10 dni na noc globulek zawierających odpowiednią dawkę estrogenu i po jednodniowej przerwie (dzień 11) następuje dzień pobrania wymazu cytologicznego z szyjki macicy (dzień 12). Taki sposób przygotowania nosi nazwę próby Meigs’a.

 

Wyjątkiem od takiego przygotowania są kobiety, które mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania estrogenów oraz te, które wyjątkowo źle tolerują nawet ich bardzo małe dawki stosowane miejscowo.

PROFILAKTYKA W OKRESIE CIĄŻY

Zdrowie człowieka kształtuje się od wczesnego okresu życia osobniczego, tak więc od prawidłowo przebiegającej ciąży i porodu zależy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka. W przypadku planowania ciąży oraz w jej trakcie, konieczne jest wykonanie większej ilości badań profilaktycznych.

 

Promocja zdrowych zachowań, propagowanie poradnictwa przedkoncepcyjnego, oraz systematyczne badania kontrolne w ciąży pozwalają zmniejszyć częstość zachorowań kobiet, obniżyć ryzyko powstawania wad i powikłań ciąży.

W optymalnych warunkach każda ciąża powinna być planowana i powstawać w czasie dobrego stanu zdrowia matki i ojca z wcześniejszym uwzględnieniem chorób dziedzicznych w rodzinie.

Copyright © 2013 Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy